Poradnik

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną ze spółek kapitałowych uregulowanych przez Kodeks Spółek Handlowych. Jest to samodzielny podmiot posiadający osobowość prawną. Kodeks Spółek Handlowych to regulacja prawna w Polsce, która określa prawa i obowiązki właścicieli i udziałowców spółek handlowych na terytorium Polski.

Wspólnicy

Wspólnikami w spółce z o.o. mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z wyjątkiem jednoosobowej spółki z o.o., która nie może być właścicielem innej jednoosobowej spółki z o.o.

Jedną z zalet spółek z o.o. jest fakt, iż wspólnicy mają ograniczoną odpowiedzialność w związku z istniejącymi zobowiązaniami spółki odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu.

Kapitał zakładowy

Minimalny kapitał zakładowy jaki należy wnieść do spółki z o.o. to 5000 zł, który może być podzielony na udziały o równej albo nierównej wartości w wysokości nominalnej jednego udziału nie mniejszej niż 50 zł. Tak więc zakładając spółkę z minimalnym kapitałem 5000 zł maksymalnie możemy podzielić go na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.

Odpowiedzialność spółki z o.o.

Spółka z o.o. za zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem.

Gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, na mocy odpowiedzialności subsydiarnej, za zobowiązania spółki mogą także odpowiadać członkowie zarządu. Odstępstwem od tego jest przypadek, w którym członkowie zarządu złożyli wniosek upadłościowy w odpowiednim momencie.

Zarząd

Spółka z o.o. reprezentowana jest przez Zarząd, który składa się z co najmniej jednej osoby – Prezesa Zarządu. Innym organem spółki jest Rada Nadzorcza. Powoływana jest ona, gdy umowa spółki tak stanowi i/lub kiedy spółka ma więcej niż 2 wspólników.

Członkiem zarządu może być obcokrajowiec, który przebywa poza granica RP. Jednakże w momencie kiedy przebywa on w Polsce powyżej 30 dni kalendarzowych, wymagane jest aby uzyskał pozwolenia o prace.

Obcokrajowcem jest obywatel krajów nie należących do Unii Europejskiej oraz Strefy Wolnego Handlu, czyli Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Są to na przykład obywatele Ukrainy, Rosji, Białorusi.

Opodatkowanie

W spółce z o.o. mamy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem dochodów. Z jednej strony jest ona osobą prawną więc płaci podatek dochodowy od osób prawnych czyli tzw, CIT w wysokości 19%. Z drugiej natomiast podatek od dywidendy, który płacą wspólnicy w tej samej wysokości – 19%. Nasi specjaliści posiadają wiedzę by zminimalizować koszt obciążeń podatkowych ponoszony przez właściciela

  • Masz pytania? Zapytaj eksperta

    Skontaktuj się z nami, a rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

  • Kontakt