Doradztwo podatkowo-prawne

Potrzebujesz konsultacji prawnej z profesjonalistą?

Chcesz mieć pewność, że planowane działania będą najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie i Twojej firmy?

Kancelaria  Primesto wychodzi naprzeciw Twoim oczekiwaniom i oferuje fachowe doradztwo prawno- podatkowe.

W szczególności zajmujemy się:

  • obsługą prawna obcokrajowców, chcących prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, w tym pomoc przy uzyskaniu certyfikatów pośrednictwa pracy, wiz, pozwoleń na pobyt czasowy
  • konsultacje prawne z zakresu spółek kapitałowych, dotyczące podatków, zadłużeń, wierzytelności;.
  • dokonywanie optymalizacji podatkowej;
  • powoływaniem prokurentów
  • łączeniem spółek oraz obsługą transakcji związanych z kupnem udziałów
Oferta Cena
Spotkanie konsultacyjne z doradcą podatkowo-prawnym od 150 zł
Stała współpraca wycena indywidualna

Obsługa prawna obcokrajowców

Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym obszarem działalności dla cudzoziemców. Perspektywy rynku pracy i stabilna sytuacja polityczna przyciągają licznych obcokrajowców i zachęcają do podjęcia działalności.

Najkorzystniejszą i najbardziej popularną formą prowadzenia działalności dla tej docelowej grupy jest spółka z o.o. Korzystają z niej głównie

 • obywatele państw nie należących do UE lub
 • nie należących do Strefy Wolnego Handlu

Zyskują oni dzięki temu sposobność wejścia na rynki europejskie. Co więcej, Polska Spółka ma możliwość zatrudniania w formie umowy o dzieło osoby z krajów spoza UE.

Pomagamy rozpocząć działalność na terytorium Polski nierezydentom, reprezentując ich przed urzędami i instytucjami rynku finansowego w przypadku:

  • uzyskania certyfikatu agencji pracy
  • uzyskania innych koncesji i licencji
  • zakładania konta bankowego
  • zgłoszenia pracowników do ZUS
  • pomoc w uzyskaniu wizy
  • uzyskaniu karty pobytu tymczasowego

Aby nabyć spółkę nie jest potrzebny przyjazd do Polski – proces założenia spółki może odbyć się zdalnie. Na podstawie umowy sprzedaży udziałów można się starać o wizę na przyjazd do Polski. Przy prowadzeniu działalności przez dłuższy okres, wspólnik może się ubiegać o pozwolenie na pobyt czasowy.